donderdag, 22. januari 2009 - 21:58

Promotiecampagne Flevoland van start

Lelystad

Flevoland is een slimme gebiedspromotiecampagne gestart om de provincie op de kaart te zetten als vestigingsplaats voor ambitieuze bedrijven, die op zoek zijn naar uitbreidingsmogelijkheden.

Ruimte, een strategische ligging en een ruim arbeidsaanbod zijn belangrijke pluspunten van deze jonge provincie. De campagne wordt dan ook gedragen door de slogan: Flevoland, omdat je wilt groeien! De provincie Flevoland investeert in totaal 500.000 euro in de campagne met een looptijd van drie jaar (2009-2011) .

Centraal in de campagne staat een speciale website van de provincie Flevoland, www.omdatjewiltgroeien.nl. Hier wordt gedurende de gehele campagneperiode actuele informatie over ondernemen in Flevoland gepubliceerd.

Via deze site kunnen buiten Flevoland gevestigde ondernemers zich aanmelden om onder begeleiding van een prominente Flevolander per helikopter een bezoek te brengen aan een aantal succesvolle bedrijven die zich in de provincie hebben gevestigd.

Deze activiteit vindt een keer per half jaar plaats. Dit stelt de doelgroep in staat om uit eerste hand op te tekenen op welke manier de provincie Flevoland heeft bijgedragen aan hun succesvolle ontwikkeling van deze bedrijven.

De slimme gebiedspromotiecampagne is een van de activiteiten die is voortgekomen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, waarin de Provincie zich ten doel heeft gesteld de werkgelegenheid binnen Flevoland aanzienlijk te verhogen.

Om deze ambitie te kunnen realiseren moeten voor 2012 circa 25.000 nieuwe banen worden gecreëerd. Met de ruim 9.000 arbeidsplaatsen die in 2008 erbij zijn gekomen, is Flevoland op de goede weg. De campagne zelf is vooral gericht op het creëren van bewustzijn van de voordelen van vestiging in Flevoland.

Bij concrete plannen voor vestiging of verhuizing van een bedrijf naar de provincie Flevoland zullen de contacten vooral via een van de zes Flevolandse gemeenten lopen. Uiteraard spelen ook de Flevolandse bedrijfskringen, promotionele organisaties, OMFL, KvK en VNO-NCW/MKB een belangrijke rol bij het aantrekken van nieuwe ondernemers.
De campagne is dan ook nadrukkelijk een samenwerkingsverband tussen al deze belanghebbende partijen.

Gedeputeerde Andries Greiner over de economische gebiedspromotiecampagne: “Passanten die over de A6 richting Amsterdam rijden, zullen zich bij het zien van onze campagne-uiting op de reclamemast bij Almere misschien afvragen of dit nu wel de juiste tijd is om over bedrijfsuitbreiding en groei te spreken.

Tenslotte heeft het bedrijfsleven het door de economische crisis niet gemakkelijker gekregen en moet op korte termijn vooral het hoofd boven water worden gehouden.

Wij zijn echter van mening dat het juist nu van belang is dat onze doelgroep bekend raakt met de voordelen van vestiging in onze provincie; ondernemers waar nu of in de nabije toekomst een vestigingsvraagstuk speelt, baseren hun uiteindelijke keuze niet op een korte termijn visie maar op lange termijn succespotentieel.

Niemand wil in de toekomst, als de economie weer aantrekt, door gebrek aan ruimte of arbeidskrachten beperkt worden in de groei en daarmee de mate van succes van zijn onderneming. Ondernemen is vooruitzien. Wij helpen het bedrijfsleven daar graag bij!�
Provincie:
Tag(s):