dinsdag, 28. april 2009 - 9:35

ProRail wil vergoeding spoor met 17% verhogen

Utrecht

NS heeft bij de Vervoerkamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een klacht ingediend over de door ProRail aangekondigde extra verhoging van de ‘gebruiksvergoeding’ voor 2010 met 30 miljoen euro. Dit is een stijging van 17% van de kosten voor het gebruik van het spoor.

Als deze stijging van de kosten om over de rails te mogen rijden doorgaat, zal de NS de prijs van de treinkaartjes in 2010 met 2,5% extra moeten verhogen.

NS stelt het belang van de reiziger voorop en betreurt het dat wederom via een procedure bij de Vervoerkamer van de NMa getoetst moet worden of ProRail de tarieven juist heeft berekend en of de stijging met bijna 30 miljoen euro rechtmatig is.
Provincie:
Tag(s):