woensdag, 30. september 2009 - 19:55

Provincie Drenthe biedt NIC uitweg

Assen

Paardensportevenement NIC hoeft een verstrekte subsidie voorlopig niet terug te betalen aan de provincie Drenthe. Met dit besluit willen gedeputeerde staten een bijdrage leveren aan het voortbestaan van het oudste indoor concours van Nederland.

Tussen het NIC en de provincie rezen onlangs problemen over een in 2007 verstrekte subsidie van €120.000 voor de aanschaf van vloeren en demontabele stallen voor het concours. Achteraf bleek echter dat deze goederen niet daadwerkelijk zijn aangekocht, maar geleased. Omdat daarmee in strijd met de subsidiebeschikking is gehandeld, had de provincie gegronde reden om een procedure tot terugvordering van de subsidie te starten.

Inmiddels heeft het bestuur van het NIC in een hoorzitting haar zienswijze op de kwestie uiteen gezet. ,,Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er niet te kwader trouw is gehandeld. We betrachten daarom als provincie coulance. Het NIC krijgt van ons een herkansing’’, licht gedeputeerde Janny Vlietstra toe.

De provincie overweegt hierbij dat het NIC, met behulp van de verstrekte subsidie, inmiddels al twee edities van het concours heeft georganiseerd. Met gebruik van het resterende bedrag wil de stichting de komende drie jaar opnieuw een vloer en stallen leasen en het evenement voortzetten. Het provinciebestuur stelt verder vast, dat als het NIC vooraf beargumenteerd had verzocht om de spullen te mogen leasen, dit destijds naar alle waarschijnlijkheid was geaccepteerd.

Een terugvordering van de subsidie op formele gronden zou tot gevolg hebben dat het Concours dit jaar niet doorgaat en dat de stichting NIC waarschijnlijk failliet gaat. ,,Daar is niemand bij gebaat. Het zou een verlies zijn voor de paardensector in de provincie. Wij hechten waarde aan dit evenement’’, aldus gedeputeerde Vlietstra.

De provincie kiest nu voor de volgende procedure: De subsidievaststelling wordt alsnog ingetrokken. Vervolgens wordt het NIC in de gelegenheid gesteld een nieuw verzoek in te dienen. Voldoet dit aan de voorwaarden, dan zal de provincie de beschikking positief wijzigen.

Het Noordelijk Internationaal Concours Hippique trekt jaarlijks zo’n 35.000 toeschouwers en werd tot nu toe gehouden in Zuidlaren. De eerstvolgende editie is van 21 tot 25 oktober in Assen.
Provincie:
Tag(s):