vrijdag, 20. maart 2009 - 21:24

Provincie Drenthe investeert in ontwikkeling centrum Hoogeveen

Hoogeveen

De provincie Drenthe investeert 4 miljoen euro in de herontwikkeling van het centrum van Hoogeveen. Het bedrag komt vanuit het Stimuleringsfonds Drentse Projecten. Met de bijdrage kan de gemeente de eerste fase (ontwikkeling van de Zuidoosthoek) van de vernieuwing van het stadshart in gang zetten. Onderdelen uit de plannen voor dit gebied zijn onder andere het invullen van een aantal anonieme parkeerplaatsen met woningbouw, het opknappen van de openbare ruimte in en om het winkelgebied, het verdubbelen in oppervlakte van Park Dwingeland, afronding van de centrumruit voor het autoverkeer en toevoegen van bebouwing op het Beukemaplein.

Over de uitvoering van een aantal relatief grote gebiedsgerichte projecten in Hoogeveen wil de provincie Drenthe een convenant sluiten met de gemeente Hoogeveen. Één van die projecten is de herontwikkeling van het stadscentrum. Daarvoor stelt de provincie nu alvast een bijdrage beschikbaar uit het Stimuleringsfonds Drentse Projecten. Dit fonds is bedoeld voor gebiedsgerichte cofinanciering voor relatief grote projecten.

In de Structuurvisie heeft Hoogeveen ervoor gekozen de woningbouwopgave in belangrijke mate in de stad te realiseren en niet een nieuwe stadsuitbreiding te ontwikkelen. De gemeente wil hierdoor ondermeer een kwaliteitsslag in het centrumgebied maken. Daarvoor is in 2008 de ontwikkelingsvisie ‘Aangenaam anders’ opgesteld.

De provincie Drenthe gaat ook afspraken maken met de gemeente en ontwikkelaars over woningen die energiezuiniger zijn dan de wettelijke norm wat goed is voor het in de hand houden van de energierekening voor huishoudens. Als de visie uiteindelijk is uitgevoerd, zal het aangenaam wonen, winkelen en recreëren zijn in het stadshart van Hoogeveen. Daarmee kan Hoogeveen naar de toekomst ook haar regionale functie blijven vervullen. De provincie wil deze complexe opgave daarom ondersteunen.
Provincie:
Tag(s):