dinsdag, 6. januari 2009 - 21:53

Provincie Flevoland stemt belangen ten aanzien van windenergie af

Lelystad

De gemeentelijke belangen worden via een gecoördineerd wethoudersoverleg, door de projectdirecteur windenergie, direct vertegenwoordigd in de Stuurgroep windenergie Noordoostpolder. Dat hebben de provincie Flevoland, de gemeenten Urk, Noordoostpolder en Lemsterland in goed overleg afgesproken.

Na een voorbereidend overleg hebben de colleges van de provincie Flevoland en de gemeenten Urk, Noordoostpolder en Lemsterland, ingestemd met de instelling van dit wethoudersoverleg. Dit zal plaatsvinden voorafgaand aan de tweemaandelijkse vergaderingen van de Stuurgroep windenergie Noordoostpolder.

De belangen van de gemeenten zal men bespreken en zo mogelijk afstemmen en inbrengen in de Stuurgroep. Daarmee is verzekerd dat er niet eenzijdig wordt gefocust op de realisering van het windpark.

Ook de omgevingsaspecten, de landschappelijke consequenties voor en belangen van Urk komen daarmee nadrukkelijker in de Stuurgroep aan de orde. Als eerste resultaat zullen, voorafgaand aan de komende vergadering van de stuurgroep windenergie eind januari 2009, de belangen en positie van de gemeente Urk ter vergadering worden ingebracht.
Provincie:
Tag(s):