woensdag, 11. maart 2009 - 9:12

Provincie Fryslân eist duidelijkheid over gebruik biovergisters

De provincie Fryslân wil dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) duidelijkheid geeft over wat wel en niet vergist mag worden in biovergisters. Volgens de provincie zorgt de huidige onduidelijkheid ervoor dat de Algemene Inspectie Dienst (AID) eigenaren van biovergisters heeft verboden om de reststoffen uit de vergisters op het land uit te rijden. Volgens de AID zijn deze reststoffen nu afvalstoffen en moeten dus afgevoerd worden, waarvan de kosten voor de eigenaren zijn.

‘Deze actie is natuurlijk de wereld op zijn kop, enerzijds zetten we in op duurzame ontwikkeling, waar deze vergisters een mooi voorbeeld van zijn, maar aan de andere kant maken we het gebruik van de vergisters nodeloos ingewikkeld’ zegt gedeputeerde Piet Adema. ‘Op dit moment mogen er wel appels vergist worden maar appelschillen niet. Die onlogica gaat ook op bij tarwe, dat mag wel vergist worden maar tarwe strooisel weer niet. Op deze manier stimuleren we het gebruik van biovergisters zeker niet! Bovendien is het zo dat in de ons omliggende landen veel meer vergist mag worden als in Nederland.’

De provincie wil dat het ministerie van LNV zorgt dat er duidelijkheid en draagvlak komt voor de regelgeving met betrekking tot het restproduct na vergisting. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met mens, dier en milieu. Daarnaast moet het ministerie ervoor zorgen dat alle eigenaren van vergisters goed weten wat wel en niet vergist mag worden.

De provincie Fryslân heeft een brief aan minister Verburg gestuurd waarin de provincie oproept om de lijst met producten die vergist mogen worden uit te breiden, meer afstemming te organiseren met omringende landen over de positieve lijst en ook te zorgen voor meer voorlichting aan de eigenaren van biovergisters samen met bijvoorbeeld LTO.

Piet Adema: ‘De eigenaren van biovergisters willen graag bijdragen aan een duurzame en toekomst bestendige schepping. Laten wij als overheid dan ervoor zorgen dat ze dat zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ook dit aspect van duurzaamheid de volle kans krijgt om te slagen.’
Provincie:
Tag(s):