donderdag, 5. maart 2009 - 19:24

Provincie geeft extra impuls aan economie

Groningen

De gevolgen van de kredietcrisis zijn ook merkbaar in de provincie Groningen. Recente cijfers laten een daling zien van de werkgelegenheid in de provincie. Steeds meer bedrijven hebben te kampen met problemen. Ondanks de stevige basis die de afgelopen jaren is gecreëerd, is het in de huidige situatie noodzakelijk om de economie een extra impuls te geven.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft daarom besloten om een aantal maatregelen te nemen dat snel kan worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om projecten op het gebied van energiebesparing, de bouw en infrastructuur die sneller dan gepland uitgevoerd zullen worden (start voor 1 september 2009). Hiermee is in totaal een bedrag van ca. 82 miljoen euro gemoeid.

De werkgelegenheidseffecten worden geschat op 1000 fte's .
Eerder maakte het college van GS al bekend een aantal infrastructurele onderhoudsprojecten versneld te zullen uitvoeren. Daar gaat het om een investering van 5,5 miljoen euro. In totaal wordt er met deze versnellingsagenda ca. 88 miljoen euro op de markt gebracht.
Provincie:
Tag(s):