woensdag, 18. februari 2009 - 15:45

Provincie geeft uitleg over haar wegen

Zeist

In de brochure Duurzaam Veilig(e) Wegen legt de provincie Utrecht uit waarom de provinciale wegen op een bepaalde manier zijn ingericht. Via de antwoorden op tien veel gestelde vragen krijgen weggebruikers informatie over onder andere de nieuwe belijning, de maximum snelheid en de leefbaarheid.

De provincie Utrecht heeft 300 kilometer weg in beheer en onderhoud. De meeste provinciale wegen liggen buiten de bebouwde kom en meestal gaat het om doorgaande wegen. Bij het aanleggen van nieuwe wegen of bij het herinrichten van bestaande wegen past de provincie Utrecht het principe Duurzaam Veilig toe.

Op een duurzaam veilig ingerichte weg is het voor de weggebruiker duidelijk welk gedrag er van hem wordt verwacht.. De inrichting is helder en eenduidig waardoor het duidelijk is hoe hard je mag rijden en of je wel of niet mag inhalen. Ook zie je op tijd waar en hoe je kruisend, opdraaiend of afslaand verkeer kan tegenkomen. De kans op ongelukken is daardoor kleiner en als er onverhoopt toch een ongeluk gebeurt, zijn de gevolgen vaak minder ernstig.

De brochure is te bekijken of te downloaden via Duurzame veilige wegen
Provincie:
Tag(s):