dinsdag, 21. april 2009 - 15:33

Provincie handhaaft verbod op stoken palmolie door Essent

Maasbracht

Provincie Limburg meldde afgelopen vrijdag in een brief aan de milieuorganisaties, dat er geen bio-olie, zoals palmolie, meer aanwezig is op het terrein van eenheid A van de Clauscentrale in Maasbracht. Eenheid B is sinds eind december 2008 buiten werking gesteld. “Naar jaren van procederen is het doek voor palmoliestoken bij Essent nu gevallen,“ zegt Anne van Schaik van Milieudefensie. �Een extra vraag naar palmolie creëren voor onze energievoorziening is funest voor het regenwoud“.

Samen met Natuur en Milieu, Mobilisation for the Environment en Milieufederatie Limburg heeft Milieudefensie sinds 2006 met acties, gesprekken en procedures hard gestreden tegen de inzet van palmolie voor energieopwekking bij Essent. Palmolie wordt steeds meer gezien als aanjager achter ontbossing en conflicten om land en als veroorzaker van veel COv(2)-emissies door gebruik van veengronden voor de plantages. In de juridische strijd gaf uiteindelijk de Europese IPPC-richtlijn de doorslag. Deze richtlijn heeft als doel preventie en bestrijding van milieuverontreiniging geïntegreerd aan te pakken. De nieuwe milieuvergunningen van de provincie Limburg voor de bestaande installaties van Essent staan alleen nog het gebruik van gas toe. “De vrijvallende subsidie zou gebruikt moeten worden om wind- en zonne-energie te stimuleren,“ aldus Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu.

Essent heeft nog honderden miljoenen aan overheidsgeld op de plank liggen uit de oude MEP regeling. Deze subsidie moest de productie van groene stroom aanwakkeren en Essent slaagde erin om in 2005 het leeuwendeel uit deze pot te bemachtigen voor de bijstook van palmolie. Na een klacht van Milieudefensie bij de reclamecodecomissie eind 2006 mocht Essent de palmoliestroom niet meer als groene stroom promoten. Toenmalig staatssecretaris voor milieu Van Geel uitte daarop zijn spijt over de overheidsbijdrage voor verstoken van palmolie, maar de subsidie was al toegekend. In de nieuwe subsidieregeling voor duurzame elektriciteitsopwekking (SDE) zijn vloeibare oliën uitgesloten.

Milieudefensie en Natuur en Milieu roepen Essent op definitief af te zien van het gebruik van palmolie en andere eetbare oliën, zoals soja, voor elektriciteitsopwekking, ook in een mogelijk nog te bouwen eenheid C. De organisaties willen dat de overheid de vrijgevallen gelden voor echt duurzame vormen van energie inzet zoals zonne- en windenergie.
Provincie:
Tag(s):