dinsdag, 17. februari 2009 - 10:53

Provincie koopt grond bij Fort Vechten

Bunnik

De provincie Utrecht heeft ruim vijftien hectare grond verworven bij Fort bij Vechten in de buurt van Bunnik. Hierdoor is het cultuurhistorische behoud van het best bewaarde Romeinse legerkamp in ons land veiliggesteld. Verbeteren van de landbouwstructuur, nieuwe natuur en recreatie zijn mogelijke bestemmingen voor de rest van de percelen.

De provincie kocht de grond via een gesloten inschrijving. De overdracht van de percelen heeft vandaag plaatsgevonden. Het gaat om negen hectare maïsakker net onder het Romeinse legerkamp Castellum Fectio en zes hectare landbouwgrond langs het spoor.
Provincie:
Tag(s):