donderdag, 28. mei 2009 - 22:28

Provincie laat bodem Sloegebied en omgeving onderzoeken

In opdracht van de Provincie Zeeland doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bodemonderzoek in Vlissingen-Oost en omgeving. Aanleiding hiervoor is dat de Provincie aanwijzingen heeft dat de uitstoot uit de fabriek van Thermphos International dioxine bevat.

Dat is gebaseerd op metingen uitgevoerd door de Provincie en het bedrijf zelf. Het bedrijf zelf heeft eind 2008 de aanwezigheid van dioxine vastgesteld in een concentratie net boven de gangbare norm. Vervolgens is het vrijkomen van dioxine bevestigd tijdens metingen door de Provincie.

Bij die metingen werden concentraties gemeten die verder boven de norm uitkomen. Een overschrijding van de norm, waarvan het effect echter waarschijnlijk gering is. De Provincie verwacht op basis van de emissiegegevens, en naar aanleiding van gesprekken met het RIVM, dat de gemeten concentratie dioxine geen onmiddellijk gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Om dit definitief te laten bevestigen doet het RIVM op verzoek van de Provincie Zeeland deze week bodemonderzoek in de omgeving van Thermphos om de eventuele neerslag van dioxine in de bodem te bepalen. De uitslagen daarvan worden begin juni verwacht.

Begin april 2009 heeft Thermphos haar productie geheel stilgelegd als gevolg van de economische recessie. Thermphos mag op grond van haar milieuvergunning geen dioxine uitstoten. Voordat het bedrijf weer opstart moet duidelijk zijn welke maatregelen Thermphos neemt om vorming en uitstoot van dioxine te voorkomen.

De Provincie Zeeland is zowel de vergunningverlener als de handhaver van de milieuvergunning van Thermphos. De handhaving van de vergunning (controle) gebeurt door de samenstelling en hoeveelheid stoffen te meten die zich bevinden in de uitstoot van de fabriek.
Provincie:
Tag(s):