maandag, 12. januari 2009 - 15:21

Provincie sluit tijdelijk de jacht wegens winters weer

Den Haag

Na Limburg, Noord-Brabant en Zeeland heeft de provincie Zuid-Holland ook besloten om in verband met het winterse weer met ingang van zaterdag 10 januari de jacht op wilde eenden te sluiten. De periode geldt tot en met 31 januari, op die datum sluit het jachtseizoen voor wilde eenden.

Ook de artikel 68 ontheffingen van de Flora- en faunawet zijn opgeschort. Jagers die op dit moment in het bezit zijn van een ontheffing mogen hier tijdelijk geen gebruik van maken. Dus, in het kader van de schadebestrijding aan gewassen mogen de grauwe gans, de kolgans, de smient, de knobbelzwaan en de meerkoet niet gedood worden. Overige ontheffingen blijven voorlopig wel van kracht.

De lange periode van vorst zorgt voor een ijslaag, waardoor onder andere de beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijkheden voor de vogels beperkt is, is de aanleiding voor het sluiten van de jacht. Mocht er voor 31 januari sprake zijn van een aanzienlijke weersverbetering dan wordt het besluit herzien.
Provincie:
Tag(s):