dinsdag, 3. maart 2009 - 19:12

Provincie stemt in met eindbeeld Oostelijke Ringweg

Groningen

De provincie Groningen heeft vandaag met het eindbeeld voor de ongelijkvloerse Oostelijke Ringweg ingestemd. De provincie en de gemeente Groningen willen alle kruisingen op de Oostelijke Ringweg tussen 2010 en 2015 ongelijkvloers maken. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer.

Naar aanleiding van de inspraakreacties op het eerste ontwerp is het plan op een punt gewijzigd. De oprit van de aansluiting Beijum-Noord aan de kant van de wijk, zal niet worden omgeklapt en blijft daarmee zoals het nu is. Omwonenden hebben hierop aangedrongen, omdat zij dan minder verkeersoverlast zullen ondervinden.

Nadat ook positieve besluitvorming heeft plaatsgevonden in het college van B&W van Groningen, kunnen Provinciale Staten en de gemeenteraad het eindbeeld naar verwachting in april 2009 vaststellen. Vervolgens zal het eindbeeld per kruising verder worden uitgewerkt. Een begin wordt gemaakt met de kruising Lewenborg. De verwachting is dat nog in 2009 kan worden gestart met de uitvoering van deze kruising. De aanpassingen aan de Oostelijke Ringweg zijn in 2014 klaar.
Provincie:
Tag(s):