woensdag, 6. mei 2009 - 16:55

Provincie versnelt tenminste 57 miljoen euro aan investeringen

Den Haag

De provincie Zuid-Holland gaat tenminste 57 miljoen euro aan investeringen naar voren halen, hoofdzakelijk bedoeld voor infrastructuur en onderhoud.

Daarnaast versnelt de provincie investeringen in twee natuurgebieden (Zuiderzeediep bij Stellendam en de Meije Graslanden bij Nieuwkoop) en projecten op het terrein van duurzame energie.

Een voorstel van die strekking hebben gedeputeerde Staten (GS) vandaag aan Provinciale Staten (PS) gestuurd. PS hadden GS in een motie opgedragen ("motie 136") om met maatregelen te komen die de economie in Zuid-Holland moeten stimuleren. GS hebben de mogelijkheden geïnventariseerd en een overzicht gemaakt van twintig projecten waarbij de investeringen in de meeste gevallen met één of twee jaar naar voren worden gehaald. De voorstellen worden behandeld tijdens de plenaire vergadering van PS op woensdag 27 mei.

Enkele van die stimuleringmaatregelen zijn:
• N 209 verbreding Doenkade nabij Rotterdam Airport: 15 miljoen euro (project wordt losgeknipt van reconstructie Knoop N 209/A13 waardoor tijdswinst ontstaat);
• N 207/OTA aanleg zuidelijke deel, Alphen aan den Rijn: 10 miljoen euro (aanbesteding vóór de zomer, uitvoering kan september 2009 beginnen);
• St. Sebastiansbrug in Delft geschikt maken voor tramvervoer:
5,5 miljoen euro;
• Aanleg glasvezel ten behoeve van centrale brugbediening, beginnen in 2009: 5 miljoen euro;
• N 209 verbreding Bergschenhoek, bouw van fietstunnel, al medio volgend jaar beginnen: 4 miljoen euro.

Op het terrein van duurzame energie wordt voor 5,7 miljoen euro aan investeringen naar voren gehaald. Het gaat dan onder meer om subsidies voor zonne-energie op bedrijventerreinen, het nieuw te bouwen Centraal Station in Rotterdam en ESA Estec in Noordwijk.
Provincie:
Tag(s):