maandag, 9. maart 2009 - 19:05

Provincie verwent fietsers

Groningen

De provincie Groningen en de gemeenten Bedum en Groningen hebben plannen uitgewerkt voor een snelle en hoogwaardige fietsverbinding tussen Bedum en Groningen, de zogeheten Fietsroute Plus.

Met deze route willen de betrokken overheden het gebruik van de fiets op afstanden tot vijftien kilometer stimuleren en daarmee de verkeersdruk op de stad Groningen verminderen.

Een Fietsroute Plus is een hoogwaardig fietspad waarbij de fietser extra kwaliteit wordt geboden in de vorm van onder andere een goede verharding, voldoende breedte en een aantrekkelijke, verkeersveilige route. De eerste Fietsroute Plus zal worden aangelegd tussen Groningen en Zuidhorn. De tweede route wordt de verbinding tussen Bedum en Groningen.

In de komende maanden worden de plannen voor de Fietsroute Plus nader uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):