dinsdag, 29. september 2009 - 16:42

Provincie wil economie stimuleren met energiebesparing

Groningen

De provincie Groningen heeft een subsidieregeling ontwikkeld waarmee bedrijven advies kunnen inwinnen voor een besparing op het energiegebruik, de Stimuleringsregeling Energiebesparing Industrie Groningen (StEnIG).

Naast de besparing die de regeling oplevert voor de industrie, levert de regeling ook werkgelegenheid op in de installatiebranche. De regeling is onderdeel van de versnellingsagenda, het programma waarmee de provincie projecten versneld laat uitvoeren om de economie te stimuleren.

De StEnIG houdt in dat de provincie Groningen tweederde deel van een energiebesparingsadvies wil subsidiëren, tot maximaal 10.000 euro (excl BTW). De regeling is bedoeld voor bedrijven (of clusters van bedrijven) met een (gezamenlijke) jaarlijkse energierekening van 350 duizend euro of meer. Het project resulteert per bedrijf in een advies over de mogelijkheden voor energiebesparing en de termijn waarin de besparingen zich terugverdienen. De regeling wordt 1 oktober van kracht en loopt tot eind december 2011. In deze periode verwacht de provincie ca. 40 adviezen te realiseren.

De regeling is er op gericht de bedrijven met het energieadvies versneld maatregelen te laten uitvoeren die energie besparen. Naast de besparing die dit voor het bedrijf zelf oplevert, zal het ook een impuls geven aan de werkgelegenheid in de installatiebranche.
Provincie:
Tag(s):