dinsdag, 24. maart 2009 - 21:15

Provincie wil erkenning voor het Drents

Assen

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag de aanvraag voor de Europese erkenning van het Nedersaksisch (Deel lll) vastgesteld. Het Drents maakt hier onderdeel van uit. Samen met de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland en de Friese gemeenten Oost- en Weststellingwerf, voert de provincie Drenthe actie voor het Nedersaksisch. De aanvraag zal rond de zomer door de gezamenlijke betrokken overheden worden ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het Nedersaksisch wordt gesproken in de provincies Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland (Veluwe en Achterhoek) en de Friese gemeenten Oost- en Weststellingwerf. In dit gebied wonen ruim 3 miljoen mensen, waarvan de helft in meer of mindere mate de streektaal spreekt.

Gedeputeerde Munniksma spant zich al jaren in voor het behoud van de Drentse taal en voor erkenning ervan. Rein Munniksma: “Aan de ene kant zien we dat jongere generaties steeds minder de streektaal spreken en beoefenen, aan de andere kant zien we een groep binnen de Drentse bevolking die het liefst alleen maar Drents spreekt. Erkenning onder Deel III kan deze kloof dichten: de taal wordt beschermd en de eigen taal mag gesproken worden. Daarbij komt dat het Drents in belangrijke mate deel uitmaakt van onze Drentse cultuur. De Drentse taal verbindt mensen op alle niveaus in woord en in gevoel, zelfs grensoverschrijdend. Juist in tijden waar alle grenzen open liggen, is het belangrijk om te koesteren wat zich in de eigen omgeving afspeelt. Het Drents is bovendien mooi en vol gevoel: zoals de Drentse dichter Jan Harbers zo prachtig heeft verwoord in één van zijn gedichten: ‘berooid van alles rest enkelt de taol’�.

Het Huus van de Taol is de organisatie die namens de provincie Drenthe de streektaal bevordert en actief uitdraagt. Door de erkenning wordt het Huus bijvoorbeeld in staat gesteld een breder beroep te doen op Europese fondsen. Dit kan weer leiden tot meer publicaties, die het behoud en imago van de Drentse taal ten goede komen. De Deel lll status komt voor het Huus ook als geroepen als het gaat om de lessen Drents te implementeren op de Drentse PABO’s.
Provincie:
Tag(s):