donderdag, 19. maart 2009 - 22:20

Provincie wil onderzoek Romeins Aardenburg

Aardenburg

De archeologische opgravingen in Romeins Aardenburg moeten worden onderzocht en gepubliceerd.Door publicatie van het onderzoek kunnen de Romeinse ontdekkingen en vondsten, die nu verborgenliggen in het depot, beschikbaar komen voor andere wetenschappers en de bewoners van de
gemeente Sluis en de Provincie Zeeland.

Gedeputeerde Harry van Waveren publiceert op 20 maart het o nderzoeksvoorstel.
Van 1955 tot 1988 zijn in het Zeeuwse Aardenburg (gemeente Sluis) grootschalige opgravingen uitgevoerd naar de Romeinse resten. Tot een volledige uitwerking van dit onderzoek is het echter nog
niet gekomen.

Uit recente buitenlandse onderzoeken blijkt echter dat Aardenburg een sleutelrol heeft gespeeld in de Romeinse kustverdediging van de zuidelijke Noordzee. Integrale uitwerking van de resultaten met behulp van moderne onderzoekstechnieken kan dan ook belangrijke nieuwe inzichten
geven.

In samenwerking met de Provincie Zeeland en de gemeente Sluis zal tijdens de uitvoering van het onderzoek een groot aantal activiteiten plaatsvinden om regionaal, nationaal en internationaal het
publiek op de hoogte te houden van de vorderingen en resultaten van het onderzoek. De plannen worden vrijdag bekend gemaakt.

Zowel landelijk als regionaal is de uitwerking van Romeins Aardenburg als van nationaal en internationaal belang aangeduid. De Provincie Zeeland stelt daarom 125.000 euro beschikbaar. Bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een aanvraag ingediend om uit het programma Odyssee middelen beschikbaar te stellen. Het onderzoek heeft bij toekenning van de subsidie een looptijd van 3,5 jaar.
Provincie:
Tag(s):