zaterdag, 10. januari 2009 - 2:04

Provincie Zeeland beperkt jacht

De Provincie Zeeland heeft een beperkt jachtverbod ingesteld. Sinds vrijdag 9 januari mag niet meer gejaagd worden op wilde eenden.De ontheffingen voor het doden van smienten en kol- en grauwe ganzen zijn ingetrokken.Voor de fazanthaan, het konijn en de houtduif blijft de jacht open.Hetzelfde geldt voor de damherten.

Een reden om de jacht op zogenaamde waterwild te verbieden is wanneer circa 90% van een aantal, met naam genoemde, grote wateren in de provincie zoals de Braakman, Westerschenge en het krekengebied bij Ouwerkerk, gedurende drie opeenvolgende dagen vrijwel geheel met ijs bedekt is.

En als de vooruitzichten voor de komende drie dagen een gemiddelde temperatuur van minder dan 0 graden aangeven. Dat is nu het geval.
Op dit moment kunnen de fazanthaan, het konijn en de houtduif nog voldoende voedsel vinden. Omdat de grond hier niet met sneeuw bedekt is (zoals in Limburg en delen van Brabant) is er voor deze soorten geen reden om de jacht te sluiten.
Provincie:
Tag(s):