dinsdag, 10. maart 2009 - 16:43

Provinciehuis Drenthe straks klimaatvriendelijk

Assen

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe heeft ingestemd met de plannen voor de verbouw van het provinciehuis. Het ‘Definitief ontwerp revitalisering provinciehuis’, inclusief tekeningen, plattegronden en keuzes van onder meer materiaalgebruik, is voorgelegd aan provinciale staten. Die beslissen in april op basis van dit plan over het beschikbaar stellen van de gereserveerde budgetten.

Doel van de revitalisering is om van het provinciehuis een inspirerende, uitnodigende en milieuvriendelijke werkomgeving voor de toekomst te maken. De nieuwe werkomgeving moet de provinciale medewerkers optimale ondersteuning geven bij de nieuwe, meer integrale manier van werken. Ook worden de representativiteit en toegankelijkheid van de algemene en bestuursruimten vergroot, terwijl de veiligheid wordt verbeterd.

Bij het materiaalgebruik en bij de installaties voor het binnenklimaat is veel aandacht voor isolatie, duurzaamheid, beperking van het gebruik van energie en vermindering van de CO2-uitstoot. Op deze manier geeft de provincie het goede voorbeeld en draagt zij bij aan haar eigen doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. De maatregelen die voor de revitalisering van het provinciehuis worden genomen, leiden tot een besparing op het verbruik van gas van 91 procent en een beperking van de CO2-uitstoot van maar liefst 92 procent.

Provinciale staten hebben vorig jaar zomer aangegeven in het voorjaar van 2009 op basis van dit plan te willen beslissen over de gereserveerde 6,9 miljoen euro. Naar verwachting gebeurt dat op 22 april aanstaande.
Provincie:
Tag(s):