donderdag, 9. april 2009 - 16:11

PvdD: 'Nertsenhouderij niet uitbreiden'

Renswoude

Een Nertsenhouderij in Renswoude heeft achterhaalde gegevens gebruikt om een grootschalige uitbreiding te verantwoorden aan de provincie. Partij voor de Dieren vraagt samen met de SP en PvdA aan de Gedeputeerde Staten om de verleende vergunning in te trekken.

Van een bedrijf met 4750 dierplaatsen wil de pelsdierfokker uitbreiden naar een systeem dat draagkracht heeft voor de ‘productie en verwerking’ van meer dan 14.000 nertsen. Volgens de aanvrager van de vergunning is de omschakeling naar een ander huisvestingsysteem verantwoordelijk voor een daling van ammoniakafgifte, ondanks de forse uitbreiding. De Partij voor de Dieren vond de onderbouwing verdacht en verdiepte zich in de kwestie.

Op basis van recent onderzoek is vastgesteld dat het voorgestelde huisvestingssysteem veel schadelijker is voor het milieu dan in de vergunningsaanvraag werd gesuggereerd. De pelsdierfokkerij bevindt zich vlakbij het kwetsbare natuurgebied ‘het Meeuwenkampje’, dat bij de geplande uitbreiding het risico loopt verloren te gaan door verzuring. Omdat Minister Verburg in een brief aan de tweede kamer schrijft dat bedreiging van een natuurgebied door schaalvergroting van de intensieve veehouderij te allen tijde voorkomen moet worden, ligt het voor de hand dat de Provincie maatregelen neemt.

Daarnaast is een kamermeerderheid voor een verbod op de pelsdierhouderij, en een initiatiefwet op dit verbod is in proces. Hiermee neemt Nederland voorbeeld aan Engeland, Oostenrijk en Zwitserland waar de ‘productie’ van dieren omwille van hun vacht reeds is afgeschaft.

De Partij voor de Dieren dringt samen met de fracties van de SP en PvdA aan bij de Gedeputeerde Staten om alsnog geen toestemming te geven voor de geplande uitbreiding van de nertsenhouderij.
Provincie:
Tag(s):