woensdag, 4. februari 2009 - 9:08

Raad van Commissarissen Rochdale afgetreden

Amsterdam

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Rochdale in Amsterdam heeft dinsdagavond bekend gemaakt te zullen aftreden. In een verklaring zegt men dat 'na de gebeurtenissen van de afgelopen maanden het maatschappelijk vertrouwen in toezicht van de Raad is gaan ontbreken'.

Verder aanblijven van de Raad in deze voor Rochdale moeilijke periode acht de RvC niet in het belang van een zo goed mogelijke waarborging van de toekomst van de woningstichting.

De Raad zal de minister in overweging geven om in de ontstane lacune te voorzien door zo spoedig mogelijk een externe toezichthouder te benoemen.
Provincie:
Tag(s):