woensdag, 8. juli 2009 - 14:55

Raad van State:Vergunning Yab Yum terecht ingetrokken

Amsterdam

Burgemeester Cohen en het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum zijn verheugd met de Yab Yum-uitspraak van de Raad van State, die woensdag 8 juli in hoogste rechtsorgaan heeft bepaald dat de gemeente Amsterdam de vergunningen van Yab Yum terecht heeft ingetrokken.

De Raad van State bevestigt dat de gemeente inderdaad voldoende aanwijzingen had voor een ‘redelijk vermoeden’ dat Yab Yum via bedreiging en mogelijk afpersing binnen een crimineel circuit was gebracht waarvan de Hells Angels deel uitmaakten.

Hiermee gaat de Raad van State een stap verder dan de Rechtbank. Deze uitspraak is een belangrijke ondersteuning voor de Bibob-aanpak van de gemeente Amsterdam. De Raad van State bevestigt dat de gemeente Amsterdam op een juiste en zorgvuldige manier is omgegaan met de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

De uitspraak van de Raad van State laat zien dat de gemeente Amsterdam met de Wet Bibob een belangrijk instrument in handen heeft om malafide ondernemers uit kwetsbare branches te weren.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente Amsterdam voldoende duidelijk gemaakt dat een vooraanstaand lid van de Hells Angels leiding heeft gegeven aan Yab Yum.

Gelet op door deze persoon gepleegde strafbare feiten bestaat er terecht gevaar voor misbruik van de vergunningen. De Raad van State staat hierbij toe dat gegevens uit het Acroniem-onderzoek (naar door de Hells Angels gepleegde strafbare feiten) zijn gebruikt voor de bestuursrechtelijke beslissing.

De Rechtbank oordeelde in november 2008 al dat de gemeente terecht de vergunningen van Yab Yum introk en dat de club dus moest sluiten. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

In november 2007 heeft de burgemeester de aanvraag van de exploitant om een exploitatievergunning geweigerd op basis van de Wet Bibob. Op dezelfde dag heeft het dagelijks bestuur de drank- en horecavergunning ingetrokken. Door deze uitspraak blijft Yab Yum gesloten.
Provincie:
Tag(s):