donderdag, 5. maart 2009 - 11:20

Raadsleden Meppel in actie voor intercitystation

Meppel

Leden van de Gemeenteraad van Meppel hebben donderdag tussen 7.15-9.00 uur bij het NS station van Meppel een flyeractie gehouden. De actie sluit aan op de motie die de Raad 5 februari unaniem heeft aangenomen en waarin Burgemeester & Wethouders wordt gevraagd in gesprek te gaan met de NS over het (blijven) stoppen van intercitytreinen in Meppel.

De Gemeenteraad reageert hiermee op een plan van NS om vanaf december 2009 de intercity Schiphol/Amsterdam-Groningen v.v. niet meer te laten stoppen in Meppel.

Maandag 9 maart houdt de Gemeenteraad om 19.30 uur in het Stadhuis van Meppel, een informatiebijeenkomst over Meppel als intercitystation. Doel van de bijeenkomst is reizigers en andere belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun mening te geven. De meningen worden gebundeld en aangeboden aan NS.

Reizen per trein is volgens de Raad beter voor het leefmilieu. Een aantrekkelijke treinverbinding is belangrijk voor inwoners, scholieren, werkenden en toeristen én voor de toekomst van de gemeente en de regio. Meppel is een knooppunt van openbaar vervoer, naast de spoorlijnen Schiphol/Amsterdam-Groningen en Rotterdam/Den Haag-Leeuwarden, ook voor bus- en taxivervoer. Aantrekkelijk openbaar vervoer zorgt voor minder files, snellere doorstroming en een beter leefmilieu.
Provincie:
Tag(s):