donderdag, 8. januari 2009 - 19:28

Rampenoefening in Terneuzen

Terneuzen

Vandaag houden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de veiligheidsregio Zeeland vanaf 19.15 uur een rampenoefening. Tijdens deze toets worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Zij moeten gezamenlijk de rampenbestrijdingsorganisatie opzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden.

Voor de toets is omstreeks 19.15 uur in de meldkamer het bericht binnengekomen dat er een hevige explosie heeft plaatsgevonden op een tanker bij Terneuzen.

Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn niet te zien. Het zijn namelijk niet de operationele diensten, maar de gemeentebestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten die deelnemen aan de praktijktoets. Wel zal er enige activiteit van de operationele hulpverleners zichtbaar kunnen zijn.

De veiligheid in de regio blijft tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd. Als er in Terneuzen of ergens anders in de regio Zeeland een echte ramp of groot ongeval voordoet, kan de toets geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen.

De toets is een verrassing voor de hulpverleners en hun bestuurders, de exacte datum is tot het laatste moment geheim gehouden. Zij wisten alleen dat de toets ergens tussen 1 en 25 januari zou plaatsvinden. Over de plaats van de nagespeelde ramp was van tevoren alleen bekend dat de oefening in een van de gemeenten in de regio zou plaatsvinden. In het echt weten de hulpverleningsdiensten natuurlijk ook niet van tevoren wanneer en waar zich een ramp voordoet.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de praktijktoets. Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. Daarom bekijkt de Inspectie OOV of de hulpverleningsdiensten van alle veiligheidsregio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden.

Direct na de toets zal nog niet bekend zijn hoe de regio heeft gefunctioneerd tijdens het bestrijden van de nagebootste ramp. De gegevens moeten eerst worden verzameld en geanalyseerd. De Inspectie OOV verwacht het rapport in het 2e kwartaal van 2009 af te ronden.

Meer informatie is te vinden op www.ioov.nl/rampenbestrijding.
Provincie:
Tag(s):