maandag, 9. maart 2009 - 9:16

Rampenoefening in Veiligheidsregio IJsselland

Op een nog onbekende datum in de periode van 9 tot 29 maart 2009 organiseert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) een rampenoefening in de Veiligheidsregio IJselland.

Deze zogenoemde ‘praktijktest’ is een verrassing voor de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de regio. De precieze datum en het rampenscenario blijven tot het laatste moment geheim. Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van de gemeenten in de veiligheidsregio zal plaatsvinden.

Tijdens de praktijktest worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Daarop moeten zij gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de gesimuleerde ramp te bestrijden. Het gaat hierbij niet de operationele diensten, maar de (gemeente)bestuurders en leidinggevenden die deelnemen aan de praktijktest. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.
Provincie:
Tag(s):