zaterdag, 20. juni 2009 - 19:36

Rampenoefening in Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

Regionaal

Op een nog onbekende datum in de periode tussen 21 juni en 12 juli 2009 houdt de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) bij wijze van test een rampenoefening in de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland.

De oefening is een verrassing voor de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de regio.De precieze datum en het rampscenario blijven daarom tot op het laatste moment geheim. Over de plaats van het gesimuleerde incident is alleen bekend dat het in een van de gemeenten in de veiligheidsregio zal zijn.

Tijdens de oefening worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Daarop moeten zij gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de gesimuleerde ramp te bestrijden. Het gaat hierbij niet om de operationele diensten, maar om de (gemeente)bestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten die deelnemen aan de praktijktest. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met sirenes en zwaailicht uitrukken, zullen dan ook niet te zien zijn. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.

Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed voorbereid zijn op eventuele rampen. De Inspectie OOV toetst daarom of de hulpverleningsdiensten van alle regio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden. De veiligheid in de regio blijft tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd. Mocht er een groot ongeval of een echte ramp plaatsvinden in de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland, dan kan de oefening geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen.

Meer informatie over het doel van de oefening, het onderzoeksinstrument en het toetsingskader is te vinden op www.ioov.nl/rampenbestrijding.
Provincie:
Tag(s):