vrijdag, 30. januari 2009 - 1:56

Realisering noodlokalen De Lijster en De Vogelhorst op schema

Barneveld

De realisering van tien noodlokalen (negen leslokalen en één speellokaal) voor de door brand verwoeste openbare basisschool De Lijster ligt op schema. De leerlingen van twee groepen van De Vogelhorst en één groep van De Fontein starten maandag 2 februari 2009 in hun tijdelijke onder-komen.

De groepen van De Lijster nemen woensdag 4 februari 2009 hun intrek in de noodlokalen.

In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 januari 2009 werd een gedeelte van het Lijsterhofcomplex door brand verwoest. De openbare basisschool De Lijster is daarbij verloren gegaan. In dit gedeelte waren ook twee groepen van de christelijke school voor speciaal basisonderwijs De Vogelhorst gehuisvest. Vanwege de gevolgen van de brand kan ook één groep van de protestants-christelijke basisschool De Fontein het eigen schoollokaal niet gebruiken. Praktijkschool De Meerwaarde en peuterspeelzaal Dikkertje Dap startten afgelopen maandag wel weer op hun eigen locatie.

De gemeente Barneveld heeft, in goed overleg met de scholen, direct gezorgd voor de realisering van noodlokalen om zo snel als mogelijk de onderwijsactiviteiten te kunnen hervatten. In de tussenliggende periode hebben de scholen zelf voor een oplossing gezorgd.

De noodlokalen, die zijn geplaatst op het groene terrein direct naast het Lijsterhofcomplex, zijn naar verwachting vrijdagmiddag 30 januari 2009 klaar om te kunnen worden ingericht. Voor de groepen van De Fontein en De Vogelhorst betekent dat, dat zij al op maandag 2 februari 2009 kunnen starten in de noodlokalen. Voor de groepen van De Lijster volgt dat moment twee dagen later.

Het buitenterrein om de noodlokalen kan, vanwege de in de grond aanwezige vorst, op dit moment nog niet worden aangepakt. De gemeente Barneveld doet dat zo snel als mogelijk.
Provincie:
Tag(s):