donderdag, 19. maart 2009 - 15:09

Rechtbank wijst verzoeken Maurice de Hond af

Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam heeft de verzoeken van Maurice de Hond, om het horen van getuigen in de Deventer moordzaak afgewezen. De Hond wilde M.C. de J. (“de klusjesman�) en diens vriendin M.I. W. horen wegens smaad(schrift).

De Hond wilde met het horen van deze getuigen aantonen dat in dat onderzoek sprake is geweest van een stelselmatig en structureel patroon van fouten, waarmee het algemeen belang ernstig werd geschonden. Het hof overweegt dat in de strafzaak tegen De Hond weliswaar van belang kan zijn of De Hond in 2006 mocht aannemen dat de informatie waarop zijn beschuldigingen betrekking hadden, het algemeen belang kon dienen, maar dat dit alleen kan blijken uit informatie die De Hond destijds reeds tot zijn beschikking had, maar niet uit verklaringen die nu nog moeten worden afgelegd.

Om dezelfde reden heeft het hof het verzoek afgewezen, om video-opnamen van een verhoor van De J. in 1999 aan het dossier toe te voegen. Nu De Hond in 2006 niet over deze video-opnamen beschikte, kunnen zij in deze strafzaak niet relevant zijn.
Provincie:
Tag(s):