vrijdag, 3. april 2009 - 18:35

Recreatieve luchtverkeer rond Schiphol geweerd

Schiphol

De Inspectie Verkeer en Waterstaat stelt vanaf zaterdag 4 april tijdelijk speciale zones in rond Schiphol om laag op zicht vliegend verkeer in de directe omgeving van de luchthaven te weren of alleen onder beheerste omstandigheden toe te laten.

De reden is dat de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zich onvoldoende voorbereid heeft op de invoering van de Europese verplichting tot het voeren transponders voor al het gemotoriseerde vliegverkeer.

De Europese verplichting is op 12 maart 2009 ingegaan. Inmiddels heeft nagenoeg de gehele recreatieve luchtvaartsector een transponder aangeschaft. Nu is echter gebleken dat de luchtverkeersleiders door onvoldoende genomen technische maatregelen, vooral bij mooi weer, ernstig hinder ondervinden van de transponders van de recreatieve luchtvaart bij de afhandeling van commercieel vliegverkeer.

Terugdraaien van de transponderverplichting is in de ogen van de inspectie onwenselijk wegens het risico van botsing tussen recreatieve luchtvaart en commercieel verkeer. De speciale zones blijven van kracht totdat er door de LVNL een structurele technische oplossing is gevonden. De inspectie vraagt de LVNL om uitleg en dringt aan op een oplossing binnen vier weken.
Provincie:
Tag(s):