donderdag, 11. juni 2009 - 11:18

Reddingoefening voor wadlopers

In opdracht van de provincie Fryslân oefenen hulpverleningsdiensten uit de waddenprovincies op 13 juni 2009 de redding van een aantal wadlopers. Het is een multidisciplinaire oefening, waarin de samenwerking tussen water- en landpartijen centraal staat.

De provincie Fryslân geeft voor de drie noordelijke provincies de wadloopvergunningen af en vindt het daarom belangrijk dat er regelmatig geoefend wordt als het gaat om incidenten of rampen. Zo’n soort oefening vindt eens per twee jaar plaats. Aan de oefening doen de Provincie Fryslân, Hulpverleningsdienst Groningen, gemeente De Marne, Kustwachtcentrum, KLPD – Waterpolitie, Offshore SAR helikopter NOGEPA, Wadloopvereniging Dijkstra en de KNRM mee.

Belangrijk is dat de 80.000 mensen die jaarlijks wadlopen dat veilig kunnen doen. De provincie Fryslân geeft voor de drie Waddenprovincies op basis van de Wadloopverordening 1996 vergunningen voor gidsen om met groepen te wadlopen. De gidsen moeten daarbij aantonen over voldoende kennis en ervaring te beschikken. Wanneer er eens iets mis gaat moeten wadloopgidsen en betrokkenen bij rampenbestrijding elkaar naadloos kunnen vinden ten behoeve van de deelnemers aan de wadlooptocht.

De overheden in het Waddengebied hebben afspraken gemaakt over een gecoördineerde aanpak van rampenbestrijding, ook als die te maken hebben met wadlopen. Deze afspraken staan in het Coördinatieplan rampenbestrijding Waddenzee (CRW). Het CRW schrijft voor wat er moet gebeuren wanneer er een ramp op de Waddenzee is. Regelmatig oefenen is essentieel om adequaat te kunnen reageren op het moment dat er een echte ramp is.
Provincie:
Tag(s):