zaterdag, 24. januari 2009 - 21:42

Regenval leidt tot hogere waterstand Maas

Venlo

De regenval van de afgelopen dagen leidt de komende dagen tot verhoogde maaswaterstanden in haar beheergebied Noord en Midden Limburg. Het waterschap Peel en Maasvallei voert dit weekend enkele basismaatregelen uit, zoals controles en het sluiten van enkele afsluiters.

De waterafvoer bij Borgharen is zaterdagmorgen gestegen naar ruim 1.100 m3 per seconde. Rijkswaterstaat verwacht dat die afvoer de 1.200 m3 per seconde niet zal overschrijden. Op zaterdag 24 januari 2009 om 12.00 uur is de afvoer bij Venlo 750 m3 per seconde. Waterschap Peel en Maasvallei controleert alle afsluiters in de beken. De afsluiters voorkomen dat het Maaswater de beken instroomt en overlast veroorzaakt in het achterland. Daarnaast blijft het waterschap de waterstanden en de verwachtingen hierover oplettend volgen.
Provincie:
Tag(s):