vrijdag, 12. juni 2009 - 19:25

Regiezitting coffeeshop Checkpoint van start

Middelburg

Op maandag 15 juni start de regiezitting in het onderzoek naar coffeeshop Checkpoint voor de Meervoudige Kamer van de Middelburgse rechtbank.

Op maandag en dinsdag komen zeventien personen voor die worden verdacht van o.a. het bedrijfsmatig verwerken en verkopen van softdrugs en het aanwezig hebben van een grote hoeveelheid softdrugs op 1 juni 2007 en 20 mei 2008. Tevens wordt door het Openbaar Ministerie Middelburg het exporteren van softdrugs en deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Onder de verdachten bevindt zich ook de 57-jarige eigenaar van Checkpoint in Terneuzen.

Tijdens de regiezitting op maandag en dinsdag wordt de verdere procedure van de strafzaken besproken. De stand van het onderzoek komt aan bod alsmede aanvullende onderzoekswensen van de verdediging en de officier van justitie. Het gaat om zogenaamde voorvragen die beantwoord moeten zijn voor aanvang van de inhoudelijke behandeling.

In 2007 startte onderzoek ‘Checkpoint’ naar aanleiding van aanwijzingen dat de maximaal toegestane handelsvoorraad van de coffeeshop stelselmatig werd overschreden. Na een doorzoeking op 1 juni 2007 en inbeslagname van een grote hoeveelheid softdrugs werd de shop voor enkele dagen gesloten. Na heropening werd vrijwel meteen dezelfde hoeveelheid klanten, tussen de 2000 en 3000 personen per dag, bediend door Checkpoint. Het tweede onderzoek richtte zich daarom op de aanvoer van de softdrugs. Dit leidde tot een inval op 20 mei 2008. Hierbij werd wederom een grote hoeveelheid softdrugs in beslag genomen. In totaal werd tijdens de twee invallen ruim 200 kilo aangetroffen.

Ontnemingsonderzoek en beslaglegging skihal Terneuzen
Tijdens de regiezitting gaat het BOOM de crimineel behaalde winst terugvorderen van de verdachten. Het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) is een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart dat zich richt op onrechtmatig verkregen winsten. In dat kader is er beslag gelegd op een skihal in Terneuzen. Tijdens de regiezitting zal de ontnemingsofficier een ontnemingsvordering uitspreken van 27 miljoen tegen de hoofdverdachte in deze zaak; eigenaar van coffeeshop Checkpoint.

De inhoudelijke behandeling van de zaak omvat negen zittingsdagen en staat gepland op 3 tot en met 13 november 2009.
Provincie:
Tag(s):