zaterdag, 27. juni 2009 - 23:17

Regionalisering brandweer in Flevoland voltooid

Lelystad

De regionalisering van de brandweer in Flevoland is een feit. De korpsen van Almere en Lelystad waren al sinds 1 januari overgedragen van de gemeente naar de nieuwe organisatie en Zeewolde volgde enkele weken geleden. Vrijdag volgden ook de overige drie gemeenten.

De fracties in de Urker gemeenteraad lieten in het bepalen van hun standpunt veel afhangen van de mening van de vrijwilligers in het Urker korps. De afgelopen tijd hadden verschillende fracties bij de vrijwilligers geïnformeerd en zij toonden zich een groot voorstander van aansluiting bij Brandweer Flevoland. Ook toelichting van regionaal commandant Gerrit Spruit bracht veel duidelijkheid. De raad van Urk stemde na een paar schorsingen en onder het toeziend oog van veel leden van de Urker brandweer unaniem in met het voorstel tot aansluiting bij Brandweer Flevoland.

Meteen na het besluit ondertekende burgemeester Jaap Kroon de uitvoeringsovereenkomst met Veiligheidsregio Flevoland. De uitvoering van de brandweerzorg is in deze overeenkomst geregeld. Eerder op de dag, tijdens de vergadering van het Veiligheidsbestuur, ondertekenden ook de gemeenten Dronten en Noordoostpolder de uitvoeringsovereenkomst.

Met het besluit op Urk is de regionalisering van de brandweer in Flevoland voltooid. Alle zes de Flevolandse gemeenten zijn nu toegetreden tot Brandweer Flevoland, met behoud van de eigen identiteit. De verschillende korpsen bundelen hun krachten in de nieuwe organisatie. Dit is van belang bij de bestrijding van grote calamiteiten. Daarnaast moet de werkwijze van de korpsen op elkaar zijn afgestemd. Dit vereist onder andere een goede en eenduidige opleiding. Dit is beter te organiseren op regionaal niveau dan op gemeentelijk niveau. Dit alles om de burgers van Flevoland een zelfde niveau aan veiligheid te kunnen bieden.

Regionaal commandant Gerrit Spruit toont zich verheugd over de voltooiing van de regionalisering: ‘Een prachtig resultaat, waar veel mensen keihard aan hebben gewerkt. Met de toetreding van Urk is de fase van ontvlechting van de gemeentelijke brandweerkorpsen afgerond en kunnen we verder met de inrichting van Brandweer Flevoland. Het brandweerkorps van Urk hoort erbij en ik kan me eerlijk gezegd geen regionale brandweer voorstellen zonder de deelname van Urk. Dank aan de raadsleden van Urk die “hun brandweerkorps” , ondanks door een aantal raadsfracties uitgesproken zorgen over de lokale identiteit, toch toevertrouwen aan Brandweer Flevoland. Wij zullen hun vertrouwen niet beschamen. Een intensieve periode sluiten we af en het vizier is nu volledig gericht op de toekomst, met als doel een kwalitatief hoge brandweerzorg voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in Flevoland. Met aandacht voor de lokale culturen binnen de voormalige gemeentelijke korpsen.’
Provincie:
Tag(s):