dinsdag, 16. juni 2009 - 9:00

Rehwinkel voorgedragen als nieuwe burgemeester

Groningen

De gemeenteraad van Groningen heeft maandag de heer J.P. Rehwinkel voorgedragen als nieuwe burgemeester van Groningen. De heer Rehwinkel is lid van de Partij van de Arbeid. Hij is op dit moment nog burgemeester van Naarden en lid van de Eerste Kamer.

De vertrouwenscommissie heeft de raadsvoordracht de afgelopen maand voorbereid aan de hand van een in februari door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad heeft de inwoners van Groningen vooraf uitgenodigd om hun opvatting over de profielschets te geven. De opvattingen van de stadjers zijn nadrukkelijk in de profielschets verwerkt.

De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit getekend is.
Provincie:
Tag(s):