woensdag, 14. januari 2009 - 10:13

Restauratie kathedraal van start

Rotterdam

De restauratie van de ruim honderd jaar oude kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeht aan de Mathenesserlaan te Rotterdam is op 6 januari - feestdag van Driekoningen - officieel van start gegaan. In aanwezigheid van een aantal direct betrokkenen bij de restauratie gaf plebaan Chr. N. Bergs het sein tot de start.

De totale restauratiekosten bedragen ruimt 7,4 miljoen euro. In 2008 zegde minister Plasterk van Onderwijs en Cultuur een subsidietoezegging ad 3,7 miljoen euro toe in het kader van de 'Regeling rijkssubsidiering wegwerken restauratieachterstanden 2007'. De overige 3,7 miljoen moet via fondsenwerving en door de parochie bijeen worden gebracht om dit, voor de stad Rotterdam en het bisdom, unieke kerkgebouw weer in goede staat terug te brengen.

De restauratie omvat in hoofdlijnen het herstel van het casco zoals de gevels, het vernieuwen van de leien en de goten op het dak, het schilderwerk, de riolering, het glas in lood en het terugbrengen van de gewelfschilderingen, alsmede restauratie van de Kruiswegstaties.
Provincie:
Tag(s):