dinsdag, 29. september 2009 - 13:12

Restauratie Zuid-Hollandse molens verloopt vlot

Den Haag

Veertig van de een en vijftig molens met ernstig achterstallig onderhoud in Zuid-Holland zijn al in restauratie genomen. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Molens in Zuid-Holland die Gedeputeerde Staten (GS) op 28 september 2009 hebben vastgesteld.

In 2006 constateerde de provincie dat er een restauratieachterstand was van 20 miljoen en besloot ze extra middelen vrij te maken.

"Molens horen bij Zuid-Holland", zegt Martin van Engelshoven-Huls, gedeputeerde Cultuur. "Ze zijn herkenbare bakens in het landschap voor onze inwoners en ze zijn trekpleisters voor buitenlandse toeristen." Om deze landschappelijke waarde en de economische impuls te versterken, heeft het college van GS het molenbeleid als speerpunt benoemd.

“Een molen is gemaakt om te malen en dus moet hij kunnen draaien. Dit vraagt niet alleen om specialistisch technisch onderhoud, maar ook om ruimte om de molen heen zodat hij voldoende wind krijgt”, aldus Van Engelshoven-Huls. De provincie spant zich in om behalve de molen zelf de omliggende omgeving met windvang te behouden. Dit is vastgelegd in de zogenaamde. "molenbiotoop" die onderdeel is van het ruimtelijke beleid van de provincie.
Provincie:
Tag(s):