woensdag, 10. juni 2009 - 22:03

Restauratieregeling Rijksmonumenten loopt storm

Zwolle

Op 3 juni jongst leden heeft de provincie Overijssel een regeling opengesteld voor uitvoeringsgerede projecten waarmee restauratieachterstanden aan rijksmonumenten worden weggewerkt.

De regeling is een onderdeel van het maatregelenpakket uit het ‘Overijssels actieplan economische recessie 2009-2010’. Er zijn sinds het openen van de regeling bijna 30 aanvragen binnengekomen.

Het is nog niet duidelijk of al deze aanvragen aan de voorwaarden voldoen. Hoewel nog steeds aanvragen kunnen worden ingediend verwacht de provincie dat lang niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

De aanvragen worden de komende maanden zo snel mogelijk bekeken en beoordeeld. De subsidietoekenning vindt plaats in volgorde van datum van ontvangst van de aanvraag.

De provincie Overijssel hoopt nog deze zomer te kunnen beginnen met het toekennen van de subsidies.
Provincie:
Tag(s):