woensdag, 11. februari 2009 - 19:59

Resultaat onderzoek binnensportaccomodaties

Emmeloord

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de behoefte aan binnensport-accommodaties nu en in de toekomst in Emmeloord. Woensdagavond
11 februari 2009 presenteerde onderzoeksbureau Grontmij/Marktplan de bevindingen aan de raadscommissie Samenlevingszaken. In het voorjaar wordt hierover een besluit genomen.

Extra gymzalen in toekomst noodzakelijk
Het onderzoek heeft uitgewezen dat Emmeloord momenteel over voldoende gymzalen en sporthallen beschikt om alle leerlingen te laten sporten en ruimte te bieden aan verenigingssporten.

Om meer lucht te scheppen in het huidige strakke planningsschema is een extra gymzaal wenselijk. Om een gunstige spreiding, nu en in de toekomst, over de scholen van Emmeloord te realiseren is nog een extra zaaldeel nodig.

Vervanging PWA-hal en Lijsterbeszaal
Daarnaast bevestigt het onderzoek dat de huidige PWA-hal sterk verouderd is en hard toe is aan vervanging. Ook de gymzaal aan de Lijsterbesstraat moet vervangen worden nu daar een nieuw scholencomplex wordt gerealiseerd.

In totaal moeten er dus minimaal vijf nieuwe zaaldelen/gymzalen in Emmeloord gebouwd worden. Eerder hield de gemeente nog rekening met negen nieuwe gymzalen. In deze nieuwe cijfers is rekening gehouden met de huidige prognoses van de bevolkingsgroei.

Scenario’s locatie gymzalen
Het onderzoek geeft een viertal scenario’s waar die gymzalen gerealiseerd kunnen worden. Daarbij worden keuzes voorgesteld gericht op al dan niet clusteren van zaaldelen en het spreiden over Emmeloord.

Het college heeft nog geen besluit genomen over deze scenario’s; zij willen de eerste reacties vanuit de gemeenteraad meenemen in hun besluitvorming. In haar besluitvorming zal het college naast fysiek ruimtelijke en financiële voorwaarden ook maatschappelijke consequenties meenemen.
Provincie:
Tag(s):