donderdag, 12. maart 2009 - 22:04

Rhee krijgt een ‘nieuwe, oude’ Brink

Assen

Op initiatief en verzoek van de bewoners van Rhee, is de gemeente Assen gestart met de aanleg van een brinkje en kampjes zoals die vroeger in het dorp waren. Er wordt naar gestreefd om de historische situatie in Rhee zoveel mogelijk te benaderen. Het ontwerp is in goed overleg met omwonenden tot stand gekomen en afgestemd op hun wensen.

Er komt een brinkje met lindes en twee kampjes, oftewel kleine akkertjes met houtwalletjes erom. Dit alles langs de Dr. Johan Picardtweg tegenover de historische Picardt Hoeve. Ook krijgen de sloten een flauwer talud, wat gunstig is voor de ontwikkeling van natuurwaarden. Het project betekent een versterking van het cultuurhistorisch landschap en een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving.

Dit is het eerste project uit de Groenvisie Stadsrandzone Assen die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. De aanleg is dan ook de start van de uitvoering van de Groenvisie Stadsrandzone. Een visie met als doel een aantrekkelijke groene stadsrandzone waar ook met plezier gerecreëerd kan worden. Voor 2020 komt er 200 hectare nieuw groen bij en wordt nog eens 800 hectare landschap versterkt.

Het gebied is ruim 1 hectare groot, naar verwachting is alles 1 april 2009 klaar. De totale kosten van het project bedragen ruim 75.000 euro. Hieraan draagt de provincie Drenthe 17.500 euro bij in het kader van de plattelandsontwikkeling.
Provincie:
Tag(s):