zaterdag, 17. oktober 2009 - 10:03

Rijkshuisstijl voor krijgsmacht

Den Haag

De Nederlandse krijgsmacht gaat met een aangepast logo mee in de nieuwe Rijkshuisstijl. In plaats van het blauwe logo met het gestileerde rijkswapen krijgen de krijgsmachtdelen een oranje logo met daarin hun klassieke wapentekens: het anker voor de marine, de leeuw voor de landmacht, de adelaar voor de luchtmacht en de granaat voor de marechaussee.

De reden dat de krijgsmacht een uitzonderingspositie krijgt, is haar bijzondere status: het is de enige dienst die bij de Grondwet is ingesteld. Bovendien zijn de symbolen van de krijgsmacht onderdeel van eeuwenoude, internationale militaire tradities. De krijgsmacht, die wereldwijd wordt ingezet voor vrede en veiligheid, toont met de aangepaste logo’s haar onlosmakelijke verbondenheid met Nederland en behoudt tegelijkertijd aansluiting bij het internationale esprit de corps.
Provincie:
Tag(s):