vrijdag, 2. oktober 2009 - 13:53

Rijnafvoer blijft verder dalen

Deventer

Door het droge weer is de Rijnafvoer in de afgelopen weken verder afgenomen. De afvoer bij Lobith bedraagt nu 890 m3/s. Deze afvoer is de laagste sinds 2003, toen bedroeg de laagste afvoer 790 m3/s. Dit heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vrijdag laten weten.

Inhaalverbod op IJssel
Op de rivieren die niet gestuwd zijn, zoals de Waal en de IJssel is door de lage afvoer de vaargeul smal en de diepgang beperkt. Op de IJssel zijn daarom scheepvaartbeperkende maatregelen van kracht, zoals een inhaalverbod.

Aan de watervraag vanuit de waterschappen kan nog steeds worden voldaan. Dat komt doordat in deze tijd van het jaar de vraag relatief gering is. De landbouw heeft weinig waterbehoefte meer, de verdamping is klein geworden en de waterschappen zijn aan het overschakelen naar het (lagere) winterpeil.

Pompen ingezet in Deventer
Op sommige plaatsen, zoals in Deventer, kunnen waterschappen door de lage rivierwaterstanden geen water inlaten; daar worden pompen ingezet. Op andere inlaatpunten kan het chloridegehalte van het water toenemen, bijvoorbeeld Gouda. Door de geringe waterbehoefte kunnen de alternatieve aanvoermogelijkheden voldoende water leveren.

Hoewel in Nederland de komende dagen enige neerslag valt, zal het in het stroomgebied bovenstrooms van Lobith tot het einde van de volgende week vrijwel droog blijven. Hierdoor neemt de Rijnafvoer nog iets verder af. Begin volgende week bedraagt de afvoer naar verwachting 850 — 870 m3/s. Ook bij deze lagere afvoeren is het watertekort beheersbaar doordat de watervraag beperkt is.
Provincie:
Tag(s):