woensdag, 7. oktober 2009 - 15:12

Rijnafvoer stijgt weer na regenval

Lobith

De Rijn bij Lobith heeft dinsdag 6 oktober de laagste waarde van dit najaar bereikt, 840 m3/s. De laagst gemeten waterstand was 7,05 meter boven NAP. Door de regenval in Duitsland is de Rijnafvoer sinds woensdag weer aan het stijgen. Dit heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat woensdag laten weten.

Lage afvoeren doen zich vooral aan het einde van de zomer en het najaar voor. In droge warme zomers en nazomers worden de grondwaterstanden laag, waardoor nog maar weinig grondwater afvloeit naar de rivier. Tegelijkertijd neemt ook het aanbod van smeltwater uit de Alpen af. In de komende natte maanden worden door regen en sneeuwval de grondwater- en sneeuwvoorraden weer aangevuld.

Laagste afvoer in 1947
De laatste keer dat zulke lage Rijnafvoeren werden bereikt was in 2003, toen werd zelfs een afvoer van 790 m3/s gemeten. Sinds 1901 zijn er 19 jaren geweest waarin lagere afvoeren zijn opgetreden dan nu. De laagste afvoer die sinds het begin van de metingen (in 1901) door droogte is voorgekomen was in 1947. De laagste Rijnafvoer in dat jaar was 620 m3/s. De huidige afvoer is dus laag, maar niet extreem laag.

Scheepvaartverkeer
De lage Rijnafvoer veroorzaakt lage waterstanden, wat vooral gevolgen heeft voor de aflaaddiepte van de schepen. De scheepvaart zal ook de komende dagen nog last hebben van de nog steeds lage waarden. Er hebben zich in de afgelopen periode geen grote problemen voorgedaan wat betreft de watervraag vanuit de waterschappen, doordat de waterbehoefte in deze tijd van het jaar gering is.
Provincie:
Tag(s):