woensdag, 13. mei 2009 - 16:07

Riool-vervanging Grote Oever van start

Meppel

De gemeente Meppel start heel binnenkort met het vervangen van de riolering van de Grote Oever, vanaf de Kinkhorststraat tot aan de Koekoekstraat. De riolering is toe aan vervanging en bovendien ligt de oude riolering zelfs onder bestaande bebouwing door. Het vervangen van de riolering en daarna de herinrichting van het gebied maken onderdeel uit van een grote kwaliteitsslag voor het centrum: Facelift Centrum Meppel.

In de week van 18 t/m 22 mei zullen er voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden zoals het plaatsen van de keten. Daarna wordt in de week van 25 mei de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer en wordt gestart met het opbreken van de verharding om hierna de riolering aan te kunnen brengen. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot vrijdag 17 juli gaan duren.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd op een zodanige wijze dat het parkeerterrein voor de Albert Heijn en ook de diverse bedrijven/winkels en woningen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Eventueel wordt er een tijdelijke doorsteek gemaakt naar het parkeerterrein van de Albert Heijn zolang de kruising Grote Akkerstraat-Grote Oever niet gebruikt kan worden.

Ten behoeve van de Donderdag Meppeldagen zal eerst het gedeelte vanaf de Grote Akkerstraat tot de Kinkhorststraat worden aangepakt. Daarna volgt het gedeelte Koekoekstraat tot de Grote Akkerstraat.

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid door middel van bebording. De omleiding zal gaan via de Noteboomstraat/Kromme Elleboog (binnenring).

Tijdens de uitvoering is er wekelijks op woensdagochtend een inloopspreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. Hier kunnen inwoners terecht bij de toezichthouder en uitvoerder van het werk met vragen en opmerkingen. Dit inloopuur vindt plaats in de keet van de aannemer. De keet zal worden geplaatst op het parkeerterrein aan de Koekoeksteeg.
Provincie:
Tag(s):