maandag, 18. mei 2009 - 21:42

Risicovolle grondaanbiedingen

Hoogeveen

Afgelopen zaterdag 16 mei heeft het VARA-programma Kassa een item uitgezonden over verschillende vormen van beleggen en investeren. In het bijzonder is aandacht besteed aan het kopen van grond met de verwachting dat daar op termijn woningbouw mogelijk zal zijn.

In het programma werd een stuk grond tussen Noordscheschut en Nieuweroord als voorbeeld gebruikt. Hier worden kavels met aangedikte verwachtingen aangeboden voor een risicovolle prijs. De koper maakt een kleine kans de gemaakte investering terug te krijgen. Het maken van winst is al helemaal uitgesloten.

De gemeente Hoogeveen raadt iedereen aan, om bij overweging over aanschaf van een stuk grond of bebouwing eerst bij de gemeente langs te gaan en te informeren naar de (on)mogelijkheden van de specifieke locatie. Dit maakt voor kopers een goede eigen afweging mogelijk op basis van volledige informatie.

In het programma Kassa speelt grondverkoop nabij Noordscheschut een hoofdrol. Een ontwikkelaar heeft hier agrarische grond aangekocht. Deze wordt nu in kleine stukjes aangeboden aan particuliere investeerders voor een bedrag rond € 24 per m2. Hierbij wordt de grond aangeprezen als kanshebber voor landschappelijk wonen-locatie met een uitstekend rendement bij verkoop: het zou een meervoud kunnen opbrengen van het geïnvesteerde bedrag. De Structuurvisie van de gemeente Hoogeveen wordt hierbij als belangrijk basisdocument gebruikt.

In de Structuurvisie van de gemeente Hoogeveen wordt ruwweg aangegeven welke plekken in aanmerking zouden kunnen komen en mogelijk geschikt zijn voor een specifieke bestemming. In de Structuurvisie is een aantal gebieden aangewezen die mogelijk voor landschappelijk wonen in aanmerking komen. De gemeente zal op termijn onderzoek doen naar de geschiktheid van de verschillende locaties. Daarin wordt ook meegenomen of de grond voor een reëel bedrag te verwerven is en ontwikkeling daadwerkelijk mogelijk is.

In de Structuurvisie is de grond nog niet specifiek bestemd als te bebouwen grond. De gronden hebben over het algemeen een agrarische bestemming en kunnen bij geschiktheid door de gemeente, in een bestemmingsplanwijziging, worden aangemerkt als bouwbestemming. De gemeente maakt hierin een keuze.

Een soortgelijke ontwikkeling als bij Noordscheschut heeft zich al voorgedaan bij Nieuweroord. De gemeente wil kleinschalig bouwen bij Nieuweroord mogelijk maken. Er is samen met het dorp overleg geweest over geschikte plaatsen voor woningbouw. Samen heeft men een keuze gemaakt en zijn er plekken bestemd voor woningbouw. Ook een ontwikkelaar heeft de ontwikkelingen rond Nieuweroord gevolgd en een stuk grond nabij het dorp verworven. Inmiddels is dat stuk grond, in kleine stukjes, aan tachtig verschillende investeerders verkocht voor een bedrag van rond € 22 per m2. Het is zeker, voor de komende 20 jaar, dat op deze plaats geen ontwikkeling plaats zal vinden aangezien de keuze op een aantal andere plaatsen is gevallen.

De gemeente Hoogeveen hoorde twee maanden geleden van deze vorm van grondverkoop, toen een aantal mensen bij de gemeente informeerde naar de mogelijkheden van deze gronden. De mensen die langs kwamen bij de gemeente kregen een goed beeld van de situatie en hebben afgezien van aankoop.
Provincie:
Tag(s):