woensdag, 7. januari 2009 - 14:22

Roest en betonrot oorzaak vallende gevel flat Treublaan

Den Haag

Het loslaten van het metselwerk van een flatgebouw aan de Treublaan, afgelopen vrijdag, is veroorzaakt door vergane spouwankers in combinatie met betonrot. Technische inspectie door de Gemeente Den Haag heeft dat uitgewezen. Dit heeft de gemeente woensdag 7 januari bekendgemaakt.

Inspectie andere gebouwen
De gemeente is dinsdag direct gestart met een visuele inspectie van ongeveer 500 gebouwen waar ook mogelijke problemen met verouderde ankers zouden kunnen optreden.

Brief aan eigenaren
Alle eigenaren ontvangen binnen vier weken een brief waarin ze worden gewezen op hun verantwoordelijkheid en op mogelijke juridische consequenties bij schade. Dit heeft wethouder Norder (Bouwen & Wonen) toegelicht tijdens de commissievergadering naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie.

Naar aanleiding van een brief van het ministerie van VROM heeft de gemeente Den Haag vorig jaar een inventarisatie gemaakt van gebouwen met mogelijk onveilige gevels. In Den Haag gaat het om ongeveer 500 gebouwen. Het gaat met name om gebouwen met spouwankers, gebouwd na de oorlog, van meer dan vijf bouwlagen.

Spouwankers verroest
Spouwankers zijn metalen verbindingsdelen die de gemetselde buitenmuren borgt aan de betonnen binnenmuur. Het vergaan van de ankers wordt mede veroorzaakt door weersinvloeden, door pas in later stadium toegepaste spouwisolatie en door het gebruik van roestgevoelige metalen.

Eigenaren wordt dringend geadviseerd een technische inspectie te laten uitvoeren naar de staat van de spouwankers. De gemeente heeft geen instrumenten om eigenaren te verplichten een onderzoek uit te voeren.

Bij geconstateerde gebreken kan de gemeente wel maatregelen nemen en een eigenaar aanschrijven. In de brief zal de gemeente eigenaren nadrukkelijk wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het gebouw en hun juridische aansprakelijkheid bij schade.

Brand in ketelhuis
Het afgelopen vrijdag ingestorte geveldeel van de flat aan de Treublaan veroorzaakte brand in het onderliggende ketelhuis, waardoor de bewoners zonder verwarming kwamen te zitten.

Bewoners mogelijk vrijdag terug
De gemeente heeft de getroffenen tijdelijk onderdak aangeboden in een nabijgelegen hotel. Eigenaar EKA Vastgoed V BV verwacht dat aankomende vrijdag 9 januari de verwarmingsvoorziening in de appartementen weer werkt. De elders verblijvende bewoners kunnen dan weer naar huis.
Provincie:
Tag(s):