donderdag, 11. juni 2009 - 11:55

Rol dierenarts moet sterker

Den Haag

De positie van de dierenarts moet worden versterkt om zijn maatschappelijke rol beter in te kunnen vullen. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderschrijft die conclusie van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA).

Een dierenarts maakt zieke dieren beter, maar heeft ook taken en verantwoordelijkheden voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid. Het dienen van deze publieke belangen is soms lastig in de krachtenvelden waarin de dierenarts moet werken. Daarom is het belangrijk dat de dierenarts onafhankelijk is. Die onafhankelijkheid is door bijvoorbeeld de schaalvergroting in de agrosector en toenemende concurrentie tussen dierenartsen, onder druk komen te staan.

Die ontwikkeling was voor de minister een reden de RDA te vragen een zienswijze te geven op hoe de rol van de dierenarts voor het algemeen belang versterkt kan worden. De RDA is een raad van ongeveer 40 deskundigen die de minister van LNV adviseert over vraagstukken van dierenwelzijn en diergezondheid.

De RDA komt in zijn rapport tot een combinatie van veranderingen in de informatieverstrekking en in de samenwerkings- en beloningsstructuur. Om de posite van de dierenarts te versterken moet niet alleen naar de dierenarts gekeken worden, maar dus ook naar de omgeving waarin de dierenarts moet werken. Het vraagstuk is niet nieuw. De minister heeft al activiteiten in gang gezet om medicijngebruik (antibiotica) te verminderen en verkent opties voor versterking van de positie van de dierenarts. Enkele concrete opties die de RDA noemt, zoals het loskoppelen van verkopen en voorschrijven van diergeneesmiddelen, zijn al in onderzoek.
Provincie:
Tag(s):