donderdag, 14. mei 2009 - 16:21

Romeinse weg in Venlo aangetroffen

Venlo

Tijdens archeologisch onderzoek in Raaijweide te Venlo zijn twee belangrijke vondsten gedaan. De 12de eeuwse voorganger van Veerhuis 'de Staay' kwam niet onverwacht. Maar de onderzoekers zijn nog meer opgetogen door het aantreffen van een Romeinse weg. Het gaat hier om een vondst van nationaal belang. Dergelijke wegen zijn in Nederland en met name in Zuid Nederland een zeldzaamheid en essentieel voor de historie van de regio en de provincie.

Het archeologisch onderzoek vindt plaats omdat in Raaijweide een hoogwatergeul gerealiseerd wordt. In het kader van het Maascorridor-project gaat natuurontwikkeling gelijk op met hoogwaterbescherming en recreatie. Wethouder Natuur Peter Freij spreekt van een spectaculaire vondst: "We rekenden op basis van oudere vondsten en recent onderzoek op het Kazerneterrein wel met de mogelijkheid van Romeinse vondsten in Raaijweide. Maar hiermee is de verbinding aangetoond tussen Romeins Venlo en Romeins Blerick, iets waar archeologen al decennia naar zochten."

De nu aangetroffen weg is een grote verrassing, omdat dergelijke wegen zo dicht bij de bedding van de rivier, meestal zijn verspoeld en dus verdwenen. De weg zelf bestaat uit enkele lagen grind met daartussen een zandpakket. Grind werd in de Romeinse tijd in Nederland veel gebruikt als wegverharding. In het grindpakket is ook een aantal Romeinse scherven gevonden die de datering aangeven.

De weg is van groot belang voor de oudste geschiedenis van de regio. Hij lijkt precies aan te sluiten op de zogeheten augusteische nederzetting (de oudste Romeinse fase, rond het begin van de jaartelling) bij de Maasboulevard, dus over de Maas. De ontdekking van de weg sluit ook wonderwel aan bij het onderzoek dat de provincie recentelijk is gestart naar wegen in Limburg. Daarbij staat ook onderzoek naar de Romeinse wegen rondom en in Venlo centraal. De huidige vondst is cruciaal in dit onderzoek.
Provincie:
Tag(s):