donderdag, 12. maart 2009 - 23:30

Rotterdam investeert vervroegd 123 miljoen in de stad

Rotterdam

Actieve bemiddeling naar werk, een offensief van onderwijs en scholing, aanjagen van de Rotterdamse economie, een duw in de rug van de bouwproductie, versnelling van investeringen in infrastructuur en eigen vastgoed en het voorkomen van armoedeval en schuldproblematiek. Dit zijn de zes speerpunten waarmee Rotterdam de stad en haar inwoners door de economische crisis wil loodsen en er straks als sterke en duurzame stad wil uitkomen.

Het gaat daarbij om 123 miljoen euro aan versnelde investeringen in 2009. Het college stelde al eerder 200 miljoen euro ter beschikking voor grondaankopen voor bouwprojecten.

Met het plan "Rotterdam biedt perspectief" presenteerde het college van B en W vandaag in het bijzijn van verschillende partijen in de stad een pakket aan maatregelen. Met als belangrijkste opgave de stad en haar inwoners zo sterk mogelijk uit de crisis te laten komen. Bijzondere aandacht daarbij heeft het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het realiseren van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ter voorbereiding op het pakket aan maatregelen sprak het college de afgelopen periode met zo'n zestig vertegenwoordigers van onderwijs- en zorginstellingen, industrie, MKB en de detailhandel. Tijdens de presentatie deed het college tegelijkertijd een dringende oproep aan partners in de stad om gezamenlijk de krachten te bundelen. Daartoe heeft het college en een aantal partners in de stad een handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen onder andere méér werkgelegenheid te creëren, het gemiddelde opleidingsniveau van Rotterdammers te verhogen en de woningbouw te stimuleren.

Rotterdam kiest met haar 6-puntenplan voor versneld investeren in projecten die bijdragen aan duurzaamheid, kennis en innovatie en een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.
Provincie:
Tag(s):