maandag, 6. april 2009 - 21:47

Rotterdamse haven test hybride locomotief

Rotterdam

ALSTOM Transport start in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en Rotterdam Rail Feeding (RRF) een praktijkproef met een hybride rangeerlocomotief.

Dit is nog niet eerder in deze omvang gedaan. Alstom verwacht een brandstofbesparing van zeker 40% en ruim de helft minder uitstoot van CO2- , Nox- en fijnstof. Het geluid vermindert zeker 15 dBa. Ook rekent het bedrijf op een verlaging van de onderhoudskosten. De proef moet uitwijzen in hoeverre de cijfers in de praktijk kloppen.

De locomotief trekt maandag 6 april de eerste trein met bestemming Duisburg vanaf de Bertschi Terminal naar het spooremplacement Botlek. Rotterdam Rail Feeding verzorgt de concrete uitvoering. Alstom en SGS Nederland meten de uitlaatgassen, die door SGS worden geanalyseerd.

Het HbR is mede-initiatiefnemer van de proef en geeft financiële ondersteuning via het Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (RAP/RAL). De technische innovatie vergroot de duurzaamheid, bespaart geld en draagt bij aan de doelstellingen van Rotterdam Climate Initiative (RCI) en RAP/RAL.

Het verschil tussen conventioneel en hybride schuilt in de aandrijftechniek. Bij traditionele rangeerlocomotieven draait de grote dieselmotor continu. Het brandstofgebruik en de uitstoot zijn daardoor ook bij stilstand aanzienlijk. De dieselmotor van de hybride loc is kleiner en in principe uitgeschakeld tijdens de vaak lange wachttijden in het rangeerproces. De hulpsystemen en aandrijving worden dan gevoed vanuit een batterij. Bij een hybride locomotief draait de dieselmotor met een zo hoog mogelijk rendement alleen als er vraag is naar zeer hoog vermogen of om de batterij op te laden.

Door de relatief kleine dieselgenerator en het batterijpakket wordt op brandstof en onderhoudskosten bespaard. Zo worden de investeringen voor de locomotief in een klein aantal jaren terugverdiend en de emissie van uitlaatgassen, fijnstof en geluid flink verminderd.
Provincie:
Tag(s):